International Portal UWB ☰ MENU
Outcome type of scientific research activity / Druh výsledku dle RIV (vč. původního označení poddruhu)
Outcome short citation / Stručná citace výsledku
Scientific discipline according to the OECD Frascati manual (FORD) / Vědní obor FORD (známka v M1, M17+)
Summary of the faculty's publication outcomes / Souhrnný přehled publikační činnosti fakulty